Gezinsklik SPECIAL:

boeken
Boeken

Gezinsklik algemeen

  • Toevoegen favorieten
  • Instellen als startpagina
  • 84 bezoekers online

Adhd

ADHD betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis. Het "aandachtstekort" slaat niet op onvoldoende aandacht krijgen. Wel kan iemand met ADHD onvoldoende aandacht schenken aan zijn of haar omgeving. Daardoor is het niet goed mogelijk om de aandacht bij één ding tegelijk te houden (concentratiegebrek). Een ADHD'er wordt snel afgeleid. Hyperactiviteit kan zich uiten door lichamelijke onrust, maar ook door innerlijke onrust en impulsiviteit. Bij hyperactiviteit kan er ook sprake zijn van overmatige beweeglijkheid. Deze beweeglijkheid is door ADHD'ers vaak moeilijk te onderdrukken. Sommige ADHD'ers lijken zelf weinig tot niet bewust van hun eigen beweeglijkheid tot hen hierop gewezen wordt. De mate en manier van beweeglijkheid is voor elke ADHD'er verschillend. Sommigen maken voornamelijk grote bewegingen met benen of armen, sommigen friemelen meer met de vingers en handen. De beweeglijkheid kan in verschillende situaties ontstaan of verergeren. Over het algemeen zijn dat situaties met stress of een drukke omgeving (een situatie waarin veel prikkels moeten worden verwerkt). Impulsiviteit ontstaat doordat teveel indrukken worden gevolgd door bijbehorend handelen. De handelingen moeten direct plaatsvinden en kunnen niet worden uitgesteld. Handelingen die eenmaal in gang zijn gebracht kunnen niet meer worden gestopt en moeten eerst worden afgemaakt. Er kan vaak minder goed onderscheid worden gemaakt tussen belangrijke en minder belangrijke zaken. Bij taken worden dan verkeerde prioriteiten gelegd. Het voortdurend reageren op de omgeving en gevolg geven aan impulsen veroorzaakt het kenmerkende drukke gedrag van personen met ADHD.

Op 14 October 2014 16:53

Wij hebben een onderzoek naar de toegankelijkheid voor mensen met diverse beperkingen, te weten rolstoelgangers, slechtzienden, mensen met voedselallergieën en autisme.

Uit het onderzoek hebben wij kunnen concluderen dat pretparken (al jaren) wederom aanzienlijke verbeteringen laat zien omtrent de toegankelijkheid van hun park, maar zij mindervaliden zeer slecht inlichten over de voorzieningen. Wij willen pretparken er bewust van maken dat dit even belangrijk is voor mensen met een zichtbare of niet zichtbare beperking. Daarom hebben wij onze bevindingen vertaald in het onderstaande persbericht.

Mindervaliden slecht ingelicht bij pretparken

Driekwart van de Nederlandse pretparken licht haar bezoekers onvoldoende in over de toegankelijkheid van het park. Mensen worden

ADHD en medicijnen

Gerelateerde links